Kredi Garanti Fonu Nedir?

Bankamızın kurucu ortaklarından olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF),  küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle, finansmana erişimdeki teminat engelini ortadan kaldırmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

KOBİ ile bu vasıfta sayılan esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler(arsa ve konut yapısı kooperatifleri hariç), çiftçiler, kadın ve genç girişimciler ile KGF'nin Ana Sözleşmesi'nde belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanabilmektedir.

Ayrıca KOBİ tanımı dışında kalan; havayolu işletmeleri, seyahat acenteleri, gemi inşa sanayi işletmeleri, ihracatçılar ve diğer işletmeler de yararlanabilmektedir.

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranı Ne Kadardır?

KOBİ’lerde azami 12 Milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan firmalarda azami 200 Milyon TL’ye kadar kefalet üst limiti sağlanabilmektedir.

KOBİ’lerde azami % 90’a, KOBİ tanımı dışında kalan firmalarda azami % 85’e ve ihracatçı KOBİ’lerde % 100’e kadar kefalet oranı üst limitleri sağlanabilmektedir.

KGF Kefaletli Kredi Vadeleri

İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır.
 
Yatırım kredilerinin vadesi ise asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır.

Komisyon Oranları ve Başvuru Ücreti

Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi kapsamında, “Kredi Garanti Fonu” (KGF) tarafından uygulanan komisyon oranı, kefalet tutarı üzerinden kredi kullandırım tarihinde bir defaya mahsus ve peşin olarak % 0,03 (onbinde üç) olup, bu tutar haricinde farklı bir ücret/komisyon alınmamaktadır.

 

Nasıl Başvurulur?

Tüm Halkbank şubelerimize başvurarak KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz yeterlidir.

Hangi Tür Kredileriniz için KGF Kefaleti verilir?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.
  • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
  • Hammadde Temini
  • Yeni Teknoloji Kullanımı
  • Yeni İş Yerine Taşınma
  • Nakit Sıkıntısını Giderme
  • İhracatın Finansmanı
  • İthalatın Finansmanı
  • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
  • Finansal Kiralama
  • KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;