• Mahsul Kart Nerelerde Kullanılabilir?
 • Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

  
Üreticilerimize en uygun hizmeti götürmek amacıyla Tarım Destek Paketimize yeni bir ürün daha kattık. 
 
Mahsul Kart, tarımsal üreticilere kredi geri ödemelerini hasat dönemleri ve ürün desenlerine göre düzenleme fırsatı sunuyor. Mahsul Kart sahipleri, anlaşmalı üye işyerlerinden akaryakıt, zirai ilaç, tohum, yem, yedek parça, v.b. gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.
 
Mahsul Kart ile üreticilerimiz finansman ihtiyacı duydukları tarımsal girdileri Bankamızın anlaşmalı üye işyerlerinden karşılayabilirler;
 • Akaryakıt
 • Zirai İlaç
 • Tohum
 • Fide
 • Yem
 • Gübre
 • Tarımsal mekanizasyon(makina, ekipman..)
 • Sulama ekipmanları
 • Yedek parça
 • Veterinerlik Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri vb.
Kimler Mahsul Kart Sahibi Olabilir?
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi sahibi,
 • Zirai kazanç sağlayan,
 • Üreticilik, yetiştiricilik, *hayvancılık, çiftçilik gibi tarımsal üretim faaliyetinde bulunan tarımsal üreticilerdir.
(*Arıcılık, Kümes Hayvancılığı, Büyükbaş Hayvan Besiciliği ve Damızlık Süt sığırcılığı yapan tarımsal üreticilerin ana faaliyeti bitkisel üretim olmalıdır.)

 
Mahsul Kart'ınıza başvururken temin etmeniz gereken belgeler;
 • Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’nden temin edecekleri ÇKS belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah belgesi,
 • Üzerinde üretim gerçekleştirilen araziye ait tapu fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait tapu fotokopileri,
 • Traktör ve taşıt ruhsat fotokopisi (varsa),
 • İmza beyannamesi ile birlikte Mahsul Kart için başvurabilecektir.