Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Aile konseyi kaç üyeden oluşmalıdır?
 

İyi işleyen bir aile konseyinin üye sayısı 5-9 arasında olmalıdır. Üyelerin seçimi aile bireyleri tarafından, nitelik ve konseyin görevlerini yerine getirebilecek olma durumu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Üyeliğe ilişkin olarak yaş sınırı, deneyim gerekliliği, gelin/damatların yönetim kuruluna ya da şirketin üst düzey yönetimine katılamaması gibi kesin sınırlamalar getirilmelidir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

İyi yönetilen aile işletmelerinde şirketin gelirleri nasıl kullanmalıdır?
 

Kurumsal olmayan işletmelerde şirket gelirleri aile fertlerinin ev, araba gibi kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılır. Ancak şirketinizin geleceğini ve devamlılığını hedefliyorsanız şirket gelirlerini stratejik planlama dahilinde kullanmak gerekir. Şirket varlıkları ile aile varlıklarını ayırmalısınız. Şirket ortakları temettü yoluyla gelirden pay almalıdır.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

10 yıldır hizmet veren bir aile işletmesiyiz. Uzun yıllar değer yaratacak bir işletmeye dönüşmek istiyoruz. Ancak insan kaynakları konusunda bazı tereddütler yaşıyoruz. Şirkette aile ve aile dışından çalışanların bir arada olması nedeniyle atamalarda liyakat konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz?
 

Aile şirketlerinde tüm aile fertleri için yetenekleri ne olursa olsun şirkette çalışmayı ister. Aile şirketi dışında başarılı olması mümkün olmayan aile fertlerini istihdam ederseniz şirketinizin geleceği konusunda endişe duymalısınız. Olması gereken şirketiniz işe ve göreve uygun aile fertlerine açık olmalıdır. Şirketinizin çalışmak isteyen her aile ferdini şirkette istihdam etmek gibi bir zorunluluğu olmamalıdır. Aile içinden veya dışından olan tüm çalışanlar için görevin gerektirdiği eğitim, beceri ve tecrübe gibi kriterleri açıkça belirtmeniz gerekir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Aile işletmesi olarak zorlandığımız konulardan biri ücret ve ödüllendirme politikası. Şirketimizin çok ortaklı olması ve çocukların çalışma hayatına girmesi ile bu konudaki anlaşmazlıklar şirket içinde krize neden olmaktadır. Bu konuda nasıl bir adım atabiliriz?

Ücretlendirme ve ödüllendirme yetki, sorumluluk ve performansa bağlı kriterlere göre yapılmalıdır. Ücret politikası akrabaların ihtiyacına göre değil, sektörel normlara uygun oluşturulmalıdır. Alt üst ilişkisi açıkça planlanmalı ve tüm çalışanlarca anlaşılmalıdır. Yüksek performans gösterenler aile dışından da olsalar adil olarak ödüllendirilmelidir. Yetersiz görülen aile fertlerinin işine son verilmelidir. Aksi durumda aile dışından olanlar, adil olmayan ücretlendirme nedeniyle motivasyonlarını kaybedebilir. Aile bireylerinin performansları dışında yüksek ücret almaları iş ahlakını olumsuz etkileyebilir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Şahsıma ait üç ayrı firma var. Her firmam için KGF’nin limitlerinden yararlanabilir miyiz?
 

İşletmenin birden fazla bankadan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi kullanması mümkündür. KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin tamamı kefalet limiti hesaplamalarında dikkate alınır. İşletme başına belirlenen limitin aşılmaması ve portföy limitinin dolmamış olması koşuluyla bir portföyden bir işletmeye birden çok kredi kullandırılabilir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Daha önce KGF’ye başvuruda bulunduk. Ancak kefalet talebimiz reddedildi. Yeniden başvuru yapabilir miyiz?

Eğer başvurularınız 3 ay içinde iki defa incelendiği hâlde talebiniz uygun görülmezse son ret bildirim tarihinden sonra bir çeyrek mali veri dönemini geçmesini müteakip yeniden değerlendirmeye alınabilir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Bir yapı kooperatifiyiz, KGF kefaletinden destek sağlamayı istiyoruz. Kooperatifler kefalet desteği sağlayabiliyor mu? Kooperatif olmanın özel şartları var mı?
 

Kredi Garanti Fonu (KGF) inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet desteği sağlamaktadır. Yapı kooperatifi olmanız nedeniyle bu desteklerden yararlanamazsınız.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

 

Çiftçilik ile geçimini sağlayan bir aile işletmesiyiz. KGF kefaletinden yararlanabilir miyiz?
 

Sadece çiftçiler değil, tarımsal işletmeler, esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları da Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinden yararlanabilmektedir. Bu nedenle KGF kefaletinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirsiniz.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyon süreçlerindeki zafiyetleri nelerdir?

 

  • Yeterli fonların olmaması
  • Yeniliğin yüksek risk içermesi
  • Teknolojik olarak know-how eksikliği
  • Ulaşılması zor ya da pahalı teknoloji
  • Kalifiye personel eksikliği
  • Yeniliğe gerek duymama
  • Yeniliği pazarlayamama
  • Dış talep baskısı (müşteriler)
  • Müşteri ihtiyaçlarının gizliliği
  • Yeniliğe yeterli zaman ayırmama

 

Dr. Selim SÜLEYMAN

Pazarlamada düşülen temel hataları önceden belirleyebilmek için sorulması gereken sorular nelerdir?

Pazarlama her iş kolu ile iç içe bir kavram ve bir dengede tutulması gerekiyor. Pazarlama planlaması sürekli tekrar edilen bir proses; çünkü müşteri değişiyor ve onları anlayabilmek başarı için en önemli unsur. Bu noktada müşterinin ne istediğini anlamak çok önemli.

Hatalı bir plan yapmışsanız, sizi hataya düşürecek bir plan yapmışsınız demektir. Bu durumda kendinize sormanız gereken başlıca sorular şunlar:

Siz müşterilerinizi nasıl takip ediyorsunuz? Satış yaptıktan sonra, “Bizden ne istiyorsunuz?” diye soruyor musunuz?

Bir pazarlama aktivitesinden beklenen nedir? Alım miktarını arttırmasıdır. Ancak tabii bu yapılan aktivite türüne göre değişir. Burada yapılan faaliyete göre tıklanma sayısını, talep gibi indikatörleri de göz önünde bulunduruyor musunuz?

Dağıtım kanallarınıza ürünlerinizi gönderiyorsunuz; peki onlar bu ürünü ne kadar sahipleniyorlar? Marka yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri gibi kavramları ne kadar önemsiyorlar?
 

Dr. Selim SÜLEYMAN