Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Faizlerin yukarı yönlü hareketi neye işaret ediyor? Piyasanın genel durumu sizce nasıl?

2018 yılına girerken küresel faizlerdeki tehlikeye bu sayfalarda dikkat çekmiştik. Özellikle ABD 10 yıllıklarındaki faiz fiyatlamaları 2017 senesinin başındaki 2.60 seviyelerini de geçerek 2.72’ye kadar dayandı. Bu haftaki Fed toplantısı bu durumun devamını teyit edebilecek önemde. Zira hisse senetlerindeki aşırı fiyatlama tüm piyasanın dikkatini çekmekte. ABD faizlerine benzer şekilde Euro bölgesi faizleri de yukarı yönde. Alman 10 yıllıkları kritik 0.50 eşiğini geçerek 0.60 seviyesinin de üstüne çıktı. Davos zirvesinde global ekonomilerin normalleşmesi ana konuydu, bu vesileyle faizlerin genel seviyesinin de yukarı yönlü gitmesi küresel toparlanmaya işaret ediyor. Teknik görüntüde ABD 10 yıllıklarının ilk etapta 2.80, devamında ise 3.00’a doğru hareket etmesi olasılık dahilinde. Alman 10 yıllıkları da bu olasılığa paralel 0.90 seviyelerine doğru hareket edebilir. Bu gelişmelerin ne kadar hızlı olacağı gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Yavaş yavaş olacak yukarı yönlü faiz fiyatlaması gelişmekte olan ülke faiz-enflasyon-kur dengelerinde riski azaltacakken, faizlerin hızlı hareket etmesi hisse senedi endeks fiyatlamalarıyla eş zamanlı oluşacaksa riski bir anda global gündeme taşıyabilir. 2018’in ilk çeyreği sonuna kadar bu durumun piyasa adına daha net görülebileceğini düşünüyorum.
 

Dr. K. Dağhan Gökçe

Avrupa Merkez Bankası’nın ocak ayı toplantısında önemli bir gelişme oldu mu? EUR/USD paritesinin nasıl ve ne yönde etkilendiği konusunda neler söylemek istersiniz?

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ocak toplantısı, 2017 yılının son çeyreğinden gelen enflasyon gelişmeleri ve EUR/USD paritesinin önlenemez yükselişi ile yine piyasa tarafından merakla beklenmekteydi. ABD yönetimi tarafından ABD Doları’nın değerinin düşmesine yönelik açıklamalarla birlikte 1.25 seviyelerine yaklaşan parite, geçtiğimiz senenin mayıs ayı başından bu yana %15 değer kazanmış durumda. 1 sene içerisinde majör bir paritenin bu kadar değer kazanması şüphesiz ki Euro bölgesindeki makro değerleri bozacaktır. Zira 2018 senesi ilk yarısı için ECB’nin öngördüğü parite seviyeleri 1.18-1.20 bölgesiydi. Makro dengelerin etkilerini en az 2 çeyrek gecikmeyle görmeye başlayacağımızdan Euro bölgesindeki sanayi üretimi ve genel büyüme trend rakamlarını 2018 ilk ve ikinci çeyrekte yakından takip etmekte fayda var. Brent petrol tarafındaki gelişmeler, EUR/USD kuru üzerinden gelen enflasyonu yavaşlatıcı etkiyi bir miktar dengeleyecektir. Geçtiğimiz seneden bu yana Brent petroldeki değer kazancı %35-40 civarında. Durum bu şekildeyken ECB Başkanı Draghi’nin faiz-enflasyon-parite denklemine yaklaşımı azami önem kazanmaktaydı. Ancak ECB toplantısında önemli bir açıklama ya da gelişme olmadı. ECB üyeleri arasında faizler konusundaki tutarsızlık pariteye de yansıyor ve genel ABD dolarındaki güçsüz görüntü EUR/USD’yi 1.25 seviyesinin de üstüne doğru fiyatlıyor. Güncel durumda ECB’nin sözlü müdahale dışında alabileceği fazla bir aksiyon yok. Bu nedenle ABD tarafındaki politikalar ve gelişmeler tüm para birimlerinde risk oluşturuyor. ABD’deki gelişmelere paralel EUR/USD’de 1.2190’lara doğru düzeltme olasılığı var, kalıcılığını ise şubat ayında göreceğimizi düşünüyorum.
 

Dr. K. Dağhan Gökçe

2017 Kasım ayında Çin’e bir sipariş verdik. Ödemesi için akreditif açtırdık. Mallar üretildi ve 17 Aralık’ta sevk edildi. Ama 1 Ocak’ta bizim malımıza %25 ilave gümrük vergisi getirilmiş. Akreditif açtırdığımız için siparişten vazgeçemiyoruz. Ödemesi yapılacak mecburen. Ama biz %25 ilave gümrük vergili ithalat yaparsak ciddi zarar ediyoruz. Bu vergiyi ödememenin bir yolu var mı? Ne yapabiliriz?

Türkiye’nin uyguladığı vergi oranları ithalat rejim kararıyla belirlenmiştir. Her yıl 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere ek rejim kararı yayımlanmaktadır. Ek rejim kararıyla vergi oranları değiştirilebilmektedir.

Söylediğinize göre sizin ürününüze de ek rejim kararıyla ek vergi getirilmiş.
 • ? İthalat rejim kararının uygulanmasında başlamış işlem kuralı vardır. Eğer siz  yayımlanan yeni ithalat rejim kararıyla gümrük vergisi yükselen eşya  getiriyorsanız,
 • ? İthalat rejim kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan bir eşyanız varsa, (Sizin verdiğiniz örnekte aralıkta mal yüklenmiş ve bu tanıma uyuyor.)
 • ? İthalat rejim kararının yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması hâlinde
yeni rejim kararı ile belirlenen oran üzerinden ithalat hakkınız olduğu gibi isterseniz eski vergi oranından da ithalat hakkınız bulunmaktadır.

45 gün içinde  özet beyanı verilmiş eşyanın önceki vergi oranı ile ithalatlandırılabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31.03.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil edilmiş olması gerekir.

Bu mevzuat bilgisi ışığında;

Eşyalarınızın özet beyanı 15 Şubat’a kadar verilirse ithalat beyannamesi de 31 Mart’a kadar açılırsa eski vergi oranı üzerinden ithalat yapmanız mümkün bulunmaktadır.
 
 

Ali KARTAŞ

Defter Beyan Sistemi’nin mükelleflere sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Defter Beyan Sistemi ile;
- Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınabilecektir.
- Fatura ve makbuz gibi belgeler elektronik olarak düzenlenebilecektir.
- Defter tasdikine ihtiyaç duyulmayacaktır.
- Defterlerin muhafaza edilmesine yönelik maliyetler ortadan kalkacaktır.
- Yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemler ve uyum maliyetleri azalacaktır.
 

İnovasyona katkı açısından teknoloji transferinin önemi nedir?

Teknolojiyi transfer etmek (teknolojik seviyenin açık olduğu alanlarda) eğer uzun vadede bu alanlarda güçlenmek istiyorsanız başlangıçta kabul edilebilir. Çünkü arayı kısa zamanda başka türlü kapatmanız zor olacaktır. Ancak, burada iki nokta çok önemli: Birincisi bunu sadece seçilmiş sektörlerde yapmanız gerekli. Her sektöre birden aynı çabayı gösterirseniz kaynaklarınız ve zamanınızı heba edersiniz. İkincisi; teknoloji transferinin geçici bir çözüm olduğu unutulmamalı ve işin kalbine, yani “know-how”a sahip olmaya yönelmelidir.
 

Dr. Selim SÜLEYMAN

Şufa hakkının kullanılma süresi nedir?

Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmelidir. Şufa hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.
 

Av. Özlem KAYHAN

Paydaşlar arasında yapılan taşınmaz satımında diğer paydaşın şufa hakkı (önalım hakkı) söz konusu olabilir mi?

Paydaşlar arasında yapılan satışlarda şufa hakkı (önalım hakkı) söz konusu olmaz, ancak üçüncü kişilere yapılan satışlarda şufa hakkının kullanılması söz konusu olabilir.
 

Av. Özlem KAYHAN

Yönetim kurulu üyelerine oryantasyon programı nasıl uygulanır?

Yeni atanan bir yönetim kurulu üyesi için başlangıçta bir oryantasyon toplantısı düzenlemek iyi bir uygulama olabilir. İlk oryantasyon toplantısına kimlerin katılacağı şirketin oryantasyon sürecini nasıl planladığına bağlıdır. Örneğin bu ilk toplantı daha uzun bir oryantasyon sürecinin ilk adımı olabilir veya kapsamlı bir oryantasyon toplantısı olarak düzenlenebilir. Bu toplantının süresi ve resmi bir toplantı olup olmaması şirketten şirkete değişir ama genellikle aşağıdaki konulara değinilmesi beklenir:

• Şirket ile ilgili bilgiler; faaliyet gösterilen sektör, ürün ve hizmetler, müşteriler, rakipler vb.
• Şirketin organizasyon yapısı.
• Şirketin genel finansal durumu.
• Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli stratejisi.
• Şirketin riskleri belirleme ve yönetme süreçleri ile şirketin karşı karşıya bulunduğu başlıca riskler.
• Şirket kültürü
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

İşletmelerde iyi bir risk yönetimi için neler yapılmalıdır?

Risk, riskin büyüklüğü ile elde edilen getirinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu aşamada, getiri elde edebilmek için riskin alınmış olması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Risk ancak başarılı bir şekilde “yönetildiği” takdirde amaçlanan getiri elde edilebilecektir. İyi bir risk yönetimi, başarılı bir iç kontrolün yanı sıra işletmenin amacının belirlenmesini, işletmenin hedeflerini etkileyecek iç ve dış unsurların tespitini ve riske verilecek tepkinin belirlenmesini gerektirir.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Yönetim kurulu öz değerlemesi nasıl yapılmalıdır?

Yönetim kurulu değerlendirmeleri, yönetim kurulu faaliyetlerinin de etkin ve verimli olmasına ışık tutar. Öz değerlendirmenin başarılı olabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi önemlidir:
 • Değerlendirmede yer alacak bütün taraflara, değerlendirmenin amacı, hedefi, sürecin nasıl işleyeceği detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Gizlilik esas olmalıdır.
 • Yönetim kurulu başkanı ve CEO değerlendirme çalışmasının geliştirilmesinde önemli rol oynamalıdır. Değerlendirme, her sene düzenli olarak tekrarlanmalıdır.
 • Yönetim kurulu, komiteler ve icracı üyeler için performans kriteri olacak, benchmark uygulamalar bulunmalıdır.
 • Yönetim kurulu başkanı, yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunmalıdır.
 • Değerlendirme metodolojisi ve süreci her sene geliştirilmelidir.
   

Doç. Dr. Kadir TUNA