Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

07 Haziran 2018 de yani 7143 kanun dan sonra 2016 ve 2017 ile ilgili olarak vergi incelemesi ile ilgili defter ve belge isteme yazısı tebliğ edilmiştir. Vergi müfettişi 15 gün içinde defter belge tesliminden önce matrah artırımı yaparsanız incelemeye gerek yoktur dedi ancak matrah artırımı yapmadan defter ve belgeleri teslim aldığımda ve incelemenin başladığına dair tutanağı imzalarsak örneğin 19 haziran 2018 de matrah artırım yapmadan inceleme başlama için defter belge teslim edilirse artık matrah artırımı yapılamayacağını söyledi? Doğrumudur? Matrah artırımı başvuru tarihi 31.08.2018 değil midir? Vergi inceleme başlama tutanağı düzenlendi diye artık matrah artırımı yapılamaz mı? Teşekkürler

7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup mükelleflere bu  tarihten itibaren 31 Ağustos 2018 tarihine kadar matrah ve vergi artırımında bulunma hakkı tanınmıştır. 31 Ağustos 2018 tarihine kadar matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında ilgili dönemler bakımından vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılması mümkün değildir. Ancak 18 Mayıs 2018 tarihinden önce başlamış olan incelemeler bakımından kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Diğer yandan, 7143 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun 367’nci maddesi kapsamında inceleme yapılabilecektir. Buna göre matrah ve vergi artırımından yararlanılması, matrah ve vergi artırımında bulunulan dönemler de dahil olmak üzere, 213 sayılı Kanun’un 359’uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiillerinin işlenip işlenmediğinin tespiti yönünden inceleme yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yürütülen bu incelemeler sırasında söz konusu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, aynı kanunun 367’nci maddesi kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması mümkündür. Ancak bu incelemeler sonucunda matrah ve vergi artırımında bulunulan dönem ve vergiler için tarhiyat yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,
 

TCMB’nin sürpriz kararı piyasalara nasıl yansıdı?

7 Haziran günü TCMB piyasa beklentilerinin de üzerinde 125 baz puan faiz artışına gitti. Hemen hemen tüm yabancı yatırımcıların ve kuruluşların beklentilerini aşan bu faiz artış oranı sonrası TL varlıklarda pozitif bir hareket oluştu. Dolar/TL hızlı şekilde 4,45’lere doğru çekilirken, BİST tarafında bankalar başta olmak üzere %2’nin üzerinde alım dalgası görüldü. Yabancı yatırımcı tarafında ilk defa TCMB’nin önden hareket etmeye başladığı konuşuluyor, makro dengeler anlamında ise tek odak noktasının fiyat gelişmeleri olduğu ardı ardına gelen faiz artışlarıyla netleşmiş durumda. Kredi büyümesi, genel büyüme, KOBİ refinansmanı gibi hususların henüz belirsiz olduğu seçim öncesi konjonktürde makro dinamiklerin ise %17,75 faiz fonlaması ile nasıl bir yol izleyeceği sıkıntılı denilebilecek bir durum. 3. çeyrek büyümesi baz etkisiyle oldukça düşük gerçekleşebilir, 4. çeyrek ve yıllık büyüme ise seçim sonrası oluşacak büyüme dinamiklerine bağlı.
 

Dr. K. Dağhan Gökçe

Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) haziran ayı toplantılarıyla ilgili olarak öngörüleriniz nelerdir?

Türkiye’nin bayram tatiline girmeye hazırlanacağı günlerde oldukça kritik iki merkez bankası toplantısı olacak. 13 Haziran akşamı büyük ihtimalle faizi yeniden 25 baz puan artıracak olan Fed, kararın devamındaki basın toplantısında ise küresel piyasaları yakından ilgilendiren ileriye dönük sinyalleri paylaşacak. 1 gün sonraki ECB toplantısında ise parasal genişlemenin ne zaman sonlandırılacağı üyeler tarafından konuşulacak ve yüksek ihtimalle yeniden bir takvime bağlanacak. Fed’e kıyasla ECB kararları küresel risk ortamını ve gelişmekte olan ülkeleri daha da yakından ilgilendiriyor diyebiliriz. Zira Euro bölgesindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler hem EUR/USD paritesi üzerinden TL ile hem de makro büyüme anlamında Türkiye sanayi üretimi ve ihracatı ile yakından ilişkili. Öte yandan Deutsche Bank gibi bir kuruluşun akıbeti, Almanya’nın İran nükleer antlaşmasına yaklaşımı, İtalya ve İspanya siyasi ortamı perde arkasında Euro bölgesinin dinamiklerini test edebilecek hususlar. Dolayısıyla EUR/USD paritesinin sonbahara doğru şekillenecek akıbeti TL gibi gelişmekte olan ülkeleri ve ABD Doları’nın küresel gücünü yatırımcıların risk algısı ekseninde bugünden etkilemeye başlıyor. EUR/USD paritesinin yeniden 1,20 üzerine çıkması genel bir rahatlama havası yaratabilecekken 1,15 altına doğru hareketlenmesi gelişmekte olan ülkeler adına ağustos ve sonrasında bir diğer sıkıntılı dalganın geleceğinin habercisi olabilir.
 

Dr. K. Dağhan Gökçe

2016 ile ilgili 05.03.18 de incelemeye alındık inceleme henüz bitmedi 2016 yılı matrah artırımı yaptık KDV matrah artırım matrah 908.200 TL % 2 den ödenecek 18.164 TL Kurum matrah artırım matrah 43.260 TL % 20 den ödenecek 8.652 TL Müfettiş sahte fatura kullanmaktan 126.987,12 TL KDV 126.987,12 TL 1 kat vergi ziyaı 83.247,11 TL Özel usz cezası (Faturaların % 10 u kadar) vergi ve cezaları kesmiş imzadaymış Bu durumda yukarıdaki matrah artırım sonucunda bu vergi ve cezalar ne olur ne kadar öderiz Bu durumda müfettiş tarafından kesilen 126.987,12 TL KDV nin matrahı 705.484,00 TL bizim matrah artırımı yaptığımız KDV miz 908.200 TL ve bunun matrahı 5.045.555,55 TL Sonuçta matrah artırım yapılan matrah 5.045.555,55 TL iken inceleme sonucu kesilen verginin matrahı 705.484,00 TL Bu sonuçla vergi ve kesilen cezalar sıfırlanır mı? Doğrusu nedir? Teşekkürler

Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 7143 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (18 Mayıs 2018) önce başlanılmış olan vergi incelemeleri 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlanmış  ise incelemeler sonucunda bulunan matrah farkı ile mükellefin artırımda bulunduğu matrah tutarının karşılaştırılması gerekmektedir.

Bu durumda mükellefin artırdığı tutar:
- İnceleme ve takdir sonucu ulaşılan matrah farkından az ise aradaki fark üzerinden mükellef hakkında vergi tarhiyatı yapılır ve ceza uygulanır. Ancak mükellefin talep etmesi hâlinde 7143 sayılı Kanun’un “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler” başlıklı 4’üncü maddesindeki hükümlerden faydalanarak ödeme yapılabilir.
- İnceleme sonucu ulaşılan matrah farkından fazla veya eşit ise mükellef hakkında ayrıca vergi tarhiyatı yapılmaz ve ceza uygulanmaz.

Diğer taraftan mükellefler, 31 Temmuz 2018 tarihinden önce matrah ve vergi artırımında bulunmuş olmakla birlikte artırımlar, vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten sonra yapılmışsa, yukarıdaki mahsup imkânından yararlanamayacaklardır. Ancak söz konusu inceleme raporlarına istinaden yapılan tarhiyatlar için 7143 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

Saygılarımızla,
 

Avrupa’nın en büyük fon programı Horizon 2020’de en iyi performans gösteren araştırma merkezleri hangileri? (2014-2018)

 

En Başarılı Türk Araştırma Merkezleri AB Katkısı (mil. EURO)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ  9.18
ODTÜ  4.48
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 3.67
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  3.31
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  2.79
TÜBİTAK  2.46
SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2.34
EGE ÜNİVERSİTESİ 1.01
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ  1.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  0.97

 

Kaynak:  AB Komisyonu, Horizon2020

Fatih ÖNCÜ

 

6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında daha önce yapılandırılan borçlardan kalan taksitlerin yeni çıkan vergi affından yararlanması mümkün mü?

6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin 7143 sayılı Kanun’a göre ödenmesi mümkündür.
Düzenlemeye göre kalan taksitlerin tamamının;
- 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
- 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenmesi hâlinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin
tahsilinden vazgeçilecektir.
 

Tamer AKSOY

İşçinin hastalık nedeniyle almış olduğu sağlık raporu süresince işverenin ücret ödeme yükümlülüğü var mıdır?

İşçinin hastalık nedeniyle rapor alması hâlinde, rapor tarihinden önceki bir yıl içinde 90 (doksan gün) SSK primi ödemiş olması şartı ile çalışmadığı günlere ilişkin ödemeler işverenden tarafından değil, geçici iş görmezlik geliri adı altında SGK tarafından karşılanır.
 

Av. Özlem KAYHAN

Serbest bölgeye ihracat yapmayı planlıyorum. Yapacağım ihracatta KDV ve ÖTV iadesi almakta bir sıkıntı yaşar mıyım?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 152’inci maddesinde serbest bölgeler; Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçaları olmakla beraber;
- Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen hâller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen,
- Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı
yerler olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla serbest bölgeler, yurt içinde olmakla beraber, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen yerlerdir. Diğer yandan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için sayılan şartlar arasında, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya yapılması gerektiği ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması gerektiği düzenlenmiştir. Dolayısıyla serbest bölgelere yapılan ihracatta işletmeler Katma Değer Vergisi iadesi alabilmektedir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na bakıldığında ise kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin vergiden müstesna olma şartlarında, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması gerektiği; yurt dışındaki müşteri tabirinden kastedilenin, ikametgâhı, iş yeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubeleri olduğu ifade edilmiş; serbest bölgelere yer verilmemiştir. Dolayısıyla serbest bölgelere yapılan ihracatlar (teslimler) için ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmaz.
 

Levent Özkardeş

Özel sektörde çalışıyorum. Bir kamu kurumunun sınavını kazandım. Bundan sonra hayatımı memur olarak devam ettirmek istiyorum. Ancak bu özel firmada da 5 yıllık bir tazminatım bulunuyor. Memuriyete geçişim dolayısıyla tazminatımı alabilme hakkım bulunuyor mu?
 

İş Kanunu'nda, kıdem tazminatının ödenmesi şartları arasında maalesef memuriyete geçme bulunmuyor. İşten bu sebeple kendi isteğiniz ile ayrılırsanız tazminat hakkınız kaybolur. Bu şekilde ayrılanlar bununla birlikte işsizlik maaşı da alamazlar. O yüzden işten kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız gerekmektedir.
 

Faruk ERDEM

İşletmelerde temsil yetkisi nasıl sınırlandırılmaktadır? Temsil yetkisinin sonlandırılması nasıl gerçekleştirilir?

Temsil yetkisi, bir şubenin işleriyle sınırlandırılabilir. Temsil yetkisi, birden çok kişinin birlikte imza atmaları koşuluyla da sınırlandırılabilir. Bu durumda, diğerlerinin katılımı olmaksızın temsilcilerden birinin imza atmış¸ olması, işletme sahibini bağlamaz. Temsil yetkisine ilişkin yukarıdaki sınırlamalar, ticaret siciline tescil edilmedikçe, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı hüküm doğurmaz. Temsil yetkisine ilişkin diğer sınırlamalar, tescil edilmiş¸ olsalar bile iyi niyetli u¨c¸u¨ncu¨ kişilere karşı ileri sürülemez. Temsil yetkisinin verildiği ticaret siciline tescil edilmemiş¸ olsa bile, sona erdiği tescil edilir. Temsil yetkisinin sona erdiği ticaret siciline tescil ve ilan edilmediği sürece, bu yetki iyi niyetli u¨c¸u¨ncu¨ kişiler için geçerliliğini korur.
 

Prof. Dr. Ali Hepşen