Sanayi Bölgeleri Destek Paketi

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS)   ve diğer sanayi bölgelerinde faaliyet gösteriyorsanız veya sanayi bölgelerinde yeni yatırım yapmayı planlıyorsanız ihtiyacınız olan paket hazır…

Paket kapsamında,

  • Komple yeni yatırımlar (yeni fabrika kurulumu),
  • Yurt içinden veya yurt dışından yeni makine-teçhizat, demirbaş, araç vb. alımı,
  • Mevcut üretim tesisi ve binaların yetersiz olması durumunda, üretime ilişkin iş akışının düzenlenmesi ve maliyet düşürülmesi amacıyla sanayi bölgelerindeki bina alımları,
  • Tevsi (darboğaz giderici, modernizasyon, kalite yükseltici, kapasite artırıcı v.b.) yatırımları,
  • Yenileme yatırımları,
  • AR-GE yatırımları,
  • İnovasyon yatırımları,
  • Sanayi bölgelerine taşınma nedeniyle doğabilecek harcamalar,
  • Diğer işletme sermayesi ihtiyaçları,

konularındaki finansman ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

Paket İçerisinde Yer Alan Ürünler

1. Sanayi Bölgeleri Destek Kredisi
 
Sanayi Bölgeleri Yatırım Kredisi
 
Sanayi bölgelerinde faaliyet gösteriyorsanız veya sanayi bölgelerinde yeni yatırım yapmayı planlıyorsanız; komple yeni yatırımları (yeni fabrika kurulumu), yurt içinden veya yurt dışından yeni makine-teçhizat, demirbaş, araç vb. alımı, mevcut üretim tesisi ve binaların yetersiz olması durumunda üretime ilişkin iş akışının düzenlenmesi, maliyet düşürülmesi amacıyla yapılacak bina alımları, tevsi yatırımları, yenileme yatırımları amacıyla faydalanabilirsiniz.
 
Sanayi Bölgeleri İşletme Kredisi
 
Sanayi bölgelerinde faaliyet gösteriyorsanız veya sanayi bölgelerinde yeni yatırım yapmayı planlıyorsanız,  üretiminiz  için gerekli ham madde ve ara malı alımının finansmanınız ve diğer işletme sermayesi ihtiyaçlarınız için faydalanabilirsiniz.
 
Sanayi Bölgelerine Taşınma Kredisi
 
Mevcut üretiminizi Sanayi Bölgelerine taşımak istiyorsanız ihtiyacınız olan finansmanı istediğiniz ödeme şekillerine göre sağlıyoruz.
 

Paket kapsamında; Çek Karnesi, Dost Hesap, DBS, Kambiyo İşlemleri, Sigorta, Nakit Yönetimi, Türev İşlemler vb. ürünlerimizden de yararlanabilirsiniz.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;